SOMICO JSC » Tin tức » Tin trong ngành » Nhiều khu, cụm công nghiệp ở Thái Bình chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Lĩnh vực hoạt động