Phần Mềm Bản Quyền

Hiển thị tất cả 3 kết quả

  Phần Mềm Họp Trực Tuyến Zoom Pro – 30 hours Per Meeting

  •  Hỗ trợ 100 người tham gia cuộc họp
  • Thời hạn cuộc họp lên tới 30 giờ.
  • Quản lý người dùng (cho phép chủ sở hữu tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ)
  • Kiểm soát tính năng quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)
  • Báo cáo
  • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
  • Hỗ trợ 1 -9 Users. Hỗ trợ AI Companion.
  • 5GB ghi lại cuộc họp trên đám mây MP4 hoặc M4A (Ghi lại các cuộc họp trong Zoom Cloud)